Plinio ApS | Vermundsgade 40B | 2100 København Ø | Tel. 3916 1674 | Plinio@plinio.dk

Illustrationer


Spænder vidt, fra produktbeskrivelse til den kunstfærdige magasin/avis illustration.
Generelt tilbydes der Illustrationer til aviser, magasiner og arrangement flyers.
Plinios arbejde afhænger naturligt af opgaven forelagt; forstået på den måde at vores kompetancer strækker sig fra den kunstfærdigt udformede artikel illustration til typiske diagrambeskrivelser. Kvalitetskravet understreges endnu engang af det ufravigelige krav om at der leveres produkter derlever op til alle impliceredes krav, ikke mindst slutbrugeren.